പ്രദർശനം

2021AAITF ഷെൻഷെൻ ചൈന ഓട്ടോ ഇക്കോസിസ്റ്റംസ്

mmexport1618026899906
mmexport1618026910771
mmexport1618026905443

2019MIMS ഓട്ടോമെക്കാനിക്ക മോസ്കോ IEC എക്സ്പോസെന്റർ

IMG_1041
IMG_1047
IMG_1080

2018 ഹോങ്കോംഗ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് മേള

IMG_1044
IMG_1045
IMG_1043

2017 HK TDC കൺസ്യൂമർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് മേള

IMG_1049
IMG_1081
IMG_1048

2015 Automechanika ShangHai

IMG_1042
IMG_1046

2014 ഹോങ്കോംഗ് ഇലട്രോണിക്സ് മേള

IMG_1055
mmexport1618026907797